Републички хидрометеоролошки завод

Од 5 до 6 новембра 2015 године у Букурешту је одржана четрнаеста конференција

директора хидрометеоролошких завода југоисточне Европе (ICSEED-14) 

ICSEED13 као што је познато одржан је у Бањалуци. У периоду до одржавања новог састанка РХМЗ Републике Српске је био предсједавајући Завод односно активно је учествовао у спровођењу Закључака са конференције у Бања Луци и учествовао у припреми овогодишњег састанка.

И даље је ово остао неформалан, али веома битан скуп директора НХМСс  на којем су директори националних хидрометеоролошких завода изложили своје приоритете и проблеме, те начине за остваривање међусобне сарадње. Тиме је регија југоисточне Европе остала добар примјер сарадње који може послужити и другим срединама.  Један од основних закључака прошлогодишње конференције а и препорука је била да се на састанцима све мање користи презентација као начин комуницирања већ да се успоствља живи дијалог и дискусија уз дефинисане најважније теме састанка. У том духу је и одржан овај састанак. Теме о којима се дискутовало ове године биле су везане за базе података, њихов квалитет и заштићеност, допринос у ЕУМЕТНЕТ-у, тренинзи везани за сателитску метеорологију, пројекат глобалне обраде података и системи прогнозе, те демонстрациони пројект  прогнозе опасних временских ситуација.(Global Data-processing and Forecasting System (GDPFS) &
Severe Weather Forecasting Demonstration Project (SWFDP): Requirements for a SWFDP Regional Subproject
).

Директор ECOMET-а је изложио историју ове институције и њене циљеве у будућности. Ова институција је формирана 1995.године као  економски интересна  група земаља,  по белгијском закону, будући да се налази у Бриселу. Њених 25 чланица се залаже за најширу доступност основних метеоролошких података како би се они користили у разне сврхе. ECOMET Каталог Вам даје потпуну информацију о расположивим подацима и производима, њиховој цијени и лиценцијским условима. У порасту је број информација доступни без накнаде. Због специфичности  ситуације у земљама југоисточне Европе, које се односе на недовољне буџете за мониторинг, те чињеницу да су већина Завода непрофитабилне институције при државним администрацијама, давање података без надокнаде је упитна. Дискусија је била садржајна и дуга, будући да је ово питање свима актуелно. Већина се сложила да политика података буде отворена, али да се подаци могу давати само по одређеним правилима и уз надокнаду. Основна одбрана ове тезе јесте то што све земље плаћају велике износе чланарине за чланство у ЕУМЕТСАТ-у, ЕУМЕТНЕТ-у и другим метеоролошким европским институцијама.

(GDPFS) и SWFDP су имплементирани у неким регионима Азије и Африке. Изложен је концепт пројекта и договорено је да се до половине сљедеће године направи концепт нота за регион југоисточне Европе (Ata HUSSAIN-Project Coordination Officer). GDPFS је мрежа оперативних центара широм свијета којима управљају СМО чланице. Његова сврха је,да  у радним (оперативним) условима,  ставе на располагање СМО чланицама, договорене производе и услуге које се односе на вријеме, климу, воду и животну средину, како би институције на што адекватнији начин извршиле своју законом дефинисану улогу: прибављање метеоролошких информација у сврху спашавања живота, добара и очувања животне средине.

Директор региона 6 Европа (RA VI), Иван Чачић изложио је приоритете за наредни период, кроз опис оперативног плана и одлуке СМО са овогодишњег 17 конгреса. Спровођењее активности су распоређене према Нацрту Оперативног плана за период  2016 - 2019 шта је консолидовано са Нацртом СМО Стратешког плана за период 2016 - 2019 и садржи два узастопна периода: (2016 - 2017) и (2018 - 2019) у циљу олакшавања правилног рада постојећих помоћних тијела, поштујући регионалне специфичности, уз дефинисање кључних исхода и индикатора учинка. Многи од кључних приоритета се преносе из претходног периода. Специфичност све тежих услова рада НХМСс утиче на рад Завода, али  и даље остаје кључна ствар демонстрација вриједности рада и мисије институција,те  комуникација према Владама и доносиоцима одлука. Други најважнији сегмент је даље побољшање осматрачког система и његовог квалитета.

Препоруке које су доношене на претходним састанцима су потврђене и овога пута а однсе се на:

размјену Законских докумената држава којима су регулисани оснивање, постојање и рад хидрометеоролошких служби, али преведених на енглески језик, и да буду доступне на сајту шестог региона;

Једна од препорука је да се упути писмо од стране предсједника региона 6 СМО о томе да НЏМСс могу бити једини законски глас који на територији своје државе може издавати метеоролошка упозорења;

Да се настави са хомогенизацијом климатолошких низова података и да се води брига о континуитету и квалитету мјерења.

Домаћин састанка у 2016.ој години ће бити Хрватска.


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)