Републички хидрометеоролошки завод

Дана 05.10.2012. године извршена су заједничка хидрометријска мјерења протицаја, ријеке Брегаве у профилу хидролошке станице Столац До. Мјерења су у исто вријеме и независно извршиле три екипе за хидрометријска мјерења: из Хидроелектрана на Требишњици, Агенције за водно подручје Јадранског мора и екипа за хидрометријска мјерења Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Мјерења су извршена при водостају H=35 cm. Поред великог повећања тачности измјерених вриједности овакав начин мјерења је такође прилика да се размијене искуства из области хидрометрије која је као дио хидрологије задњих година веома напредовала у погледу технолошких достигнућа.

Такође је ово мјерење послужило како би се упоредиле различите врсте мјерне опреме.


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)