Републички хидрометеоролошки завод

Дана 23.10.2013. године у профилу хидролошке станице Радаљ на ријеци Дрини извршена су прва заједничка хидрометријска мјерења протока ријеке Дрине од  1992. године. Мјерења су независно извеле екипе за хидрометријска мјерења Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

Иницијатива за овакав облик сарадње покренута је на састанку радне групе за хидрометеоролошка питања у оквиру Међународне комисије за ријеку Саву.  Циљ оваквог облика сарадње је размјена искустава из области хидрометријских мјерења протока са посебним освртом на нове технологије мјерења које су овде примјењене. Наиме, мјерења су вршена мјерним инструментима који раде на принципу ултразвучних таласа и након извођења 5 серија мјерења са по два различита уређаја утврђено је да су одступања незнатна, односно у границама до 0,5 % што је одличан резултат.

Такође је договорено да се заједничка мјерења у наредном периоду систематизују, односно да се утврде датуми кад ће се и на којим профилима вршити заједничка мјерења протока. Поред заједничких мјерења приступиће се и усаглашавању података водостаја и протицаја на граничним профилима што је веома битно са аспекта израде хидролошких студија за граничне профиле.

Поред овога разговарано је о обнављању жичаре за мјерење великих вода ријеке Дрине у профилу поменуте хидролошке станице Радаљ. Ово би свакако морао да буде заједнички пројекат између хидрометеоролошких завода Србије и Српске с обзиром на то да је Дрина гранична ријека. Значај мјерења великих воде је веома важан са аспекта планирања изградње и димензионисања објеката одбране од поплава


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)