Републички хидрометеоролошки завод

Дана 17. децембра 2013. године у организацији Међународне комисије за ријеку Саву
одржан је девети по реду састанак стручне групе за хидрометеоролошка питања. Састанак је
одржан у сједишту Међународне комисије за ријеку Саву у Загребу уз присуство представника хидрометеоролошких служби Словеније, Хрватске, Републике Српске и Србије као и представника секретаријата Савске комисије.

Како је на претходном састанку, осмом по реду, који је одржан у априлу 2013. године договорено, одржана су и прва заједничка хидрометријска мјерења протока ријеке Саве  у јулу 2013. године, а након тога и мјерења ријеке Уне и Дрине током 2013. године. С обзиром да је екипа за хидрометријска мјерења нашег Завода учествовала на сва три поменута заједничка мјерења,на састанку у Загребу презентовани су резултати добијених мјерења као и приједлог за успостављање систематских заједничких мјерења протока на граничним и пресјеченим профилима водотока у сливу ријеке Саве. Поред успостављања систематских мјерења протока договорено је да се покуша извршити мјерење протока поплавног таласа за вријеме великих вода, кад се десе. С тим у вези договорено је да се дефинишу карактеристични профили као и да се одреде контакт особе које ће, у тренутку великих вода, бити задужене да организују мјерења протока тачно у вријеме кад је то потребно и на профилима које ће се унапријед одредити. На овај начин извршена мјерења би била од непроцјењиве важности за математичко моделовање поплавног таласа ријеке Саве.

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)