Републички хидрометеоролошки завод

Првом конференцијом одржаном у Будимпешти 17. и 18. Септембра 2012. у оквиру СЕЕ Транснационалног програма за југоисточну Eвропу (SEE Transnational Cooperation Programme), пројектни код SEE/C/0001/2.2/X, структурална мрежа за интеграцију климатских знања у државне политике и територијално планирање, започео је пројекат ОРИЕНТГАТЕ.

Оригинални назив пројекта: A Structured Network for Integration of Climate Knowlage Into Policy and Territorial Planning

На конференцији су присуствовали сви лидер и колидер партнери пројекта, те партнери земаља ИПА корисника стредстава ЕУ. Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је укључен у пројекат кроз РАДНИ ПАКЕТ 3 (wp3) заједно са другим Хидрометеоролошким сервисима из регије.

Конференција је омогућила међусобно упознавању свих учесника у пројекту, изношењу најважнијих елемената пројекта и очекиваних резултата. Стекла се визија стратегије планирања политика прилагођења климатским промјенама. Кроз издвојене радне састанке партнера окупљених око припадајућег РАДНОГ ПАКЕТА стекао се бољи увид у активности којима ће се бавити партнери и који ће им бити циљеви.

ОриентГате пројект ће потакнути усклађене и координиране акције у оквиру климатских адаптација у југоисточној Европи. Истражиће климатске ризике с којима се суочавају приобалне, руралне и урбане заједнице. Допринјет ће бољем разумијевању утицаја варијабилности климе , промјени водних режима, шума и агро-екосистема,и анализирати специфичане адаптацијоне потребе у хидроенетгетици, агро – прехрамбеном и туристичком сектору. Главно поље интересовања пројекта је да пренесе скупљена, до дана данашњег климатска знања, онима који креирају политику и одлучују, у смислу користи од знања из те области при одлучивању; посебно се то односи на планере урбаног развоја, ауторитете, институције и центаре који се баве заштитом природе, регионалне и локалне развојне агенције, јавна предузећа и установе. Главни пројектни резултат укључује шест пилот студија о специфичаним адаптацијама на климатске промјене, wеб платформу повезану са :EU Clearinghouse on Climate Adaptation, семинаре, радионице и јачање радног и професионалног партнерства између Хидрометеоролошких служби земаља југоисточне Европе.

Опширније:

Радни пакет 3-садржај

Мапирање и хармонизација података + Downscaling (уградња локалних параметара времена у регионалне и глобалне климатске моделе ради прецизнијег и бољег разумјевања климатских трендова и промјена-постоје двије методе динамичка везана за нумеричке моделе и статистичка везана за климатолошке анализе)

Одговорни партнер за све учеснике овог пакета јесте Републички хидрометеоролошки завод Србије са својим Виртуалним центром за климатске промјене, а поред Републичког хидрометеоролошког завода  Републике Српске учествују:  

wp3 – Content

Одговорни партнер:

  • IPA-I PP5 – RHMSS, Serbia
  • ERDF PP3, NIMH Bulgaria,
  • ERDF PP8, OMSZ Hungary,
  • ERDF PP10, NMA Romania,
  • IPA-I PP2, DHMZ Croatia,
  • IPA-I PP6, RHMZ RS, Bosnia and Herzegovina,
  • ENPI PP1, OSENU Ukraine,
  • OP3 FHMZ, Bosnia and Herzegovina,
  • IPA-I PP4, Ministry of Sustainable Development and Tourism Montenegro

Конференција је одржана у Регионалном центру за околину REC (Regional Environmental Center).

Зграда РЕЦ-а: тзв. зелена зграда (енергетски самоодржива зграда) у којој је одржана конференција