Републички хидрометеоролошки завод

ПРОЈЕКАТ ДРИДАНУБЕ-DRI DANUBE

Пројекат ДриДанубе (суви Дунав) се остварује кроз ИПА пројекте део Интерег, Дунавски Транснационални Програм (Interreg-Danube Transnational Programme).

Опширније...

Извештај о стању животне средине у БиХ

UNEP (United Nations Environment Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на извештају о стању животне средине. Опширније...

Јачање отпорности на природне непогоде у земљама Западног Балкана и Турске

IPA project “Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey” (WMO Component) Опширније...

Стратегија нискокарбонског развоја

UNDP (United Nations Development Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на изради Стратегије за ниско-карбонски развој и Стратегију пролагођавања на климатске промене. Опширније...

Метеоаларм

Европски систем за упозорења на опасне метеоролошке догађаје. Развио га је ЕУМЕТНЕТ – EUMETNET (Тhe Network of European Meteorological Service) уз подршку Светске метеоролошке огранизације (WMO). Опширније...

Други национални извјештај о климатским промјенама у БиХ

UNDP, БиХ у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, уз финанцијску подршку ГЕФ-а, у току је имплементација пројекта Други национални извјештај Босне и Херцеговине према UNFCCC-u у складу са Одлуком 17/ЦП8 и другим датим смјерница. Опширније...