Републички хидрометеоролошки завод

Извештај о стању животне средине у БиХ

UNEP (United Nations Environment Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на извештају о стању животне средине. Опширније...

Ориентгејт (ORIENTGATE)

У оквиру СЕЕ Транснационалног програма за југоисточну европу (SEE Transnational Cooperation Programme), пројектни код SEE/C/0001/2.2/X: Структурална мрежа за интеграцију климатских знања у државне политике и територијално планирање. Оригинални назив пројекта: A Structured Network for Integration of Climate Knowlage Into Policy and Territorial Planning Опширније...

Јачање отпорности на природне непогоде у земљама Западног Балкана и Турске

IPA project “Building Resilience to Disasters in Western Balkans and Turkey” (WMO Component) Опширније...

Стратегија нискокарбонског развоја

UNDP (United Nations Development Programme) у сарадњи са релевтним институцијама у БиХ ради на изради Стратегије за ниско-карбонски развој и Стратегију пролагођавања на климатске промене. Опширније...

Метеоаларм

Европски систем за упозорења на опасне метеоролошке догађаје. Развио га је ЕУМЕТНЕТ – EUMETNET (Тhe Network of European Meteorological Service) уз подршку Светске метеоролошке огранизације (WMO). Опширније...

Други национални извјештај о климатским промјенама у БиХ

UNDP, БиХ у партнерству са Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, уз финанцијску подршку ГЕФ-а, у току је имплементација пројекта Други национални извјештај Босне и Херцеговине према UNFCCC-u у складу са Одлуком 17/ЦП8 и другим датим смјерница. Опширније...