Републички хидрометеоролошки завод

Мјерења са метеоролошких станица из Републике Српске


ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука4.6 °C ---999,8 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука4.6 °C ---999,8 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука2.8 °C ---1000,3 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука2.2 °C ---1000,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука1.2 °C ---1001,1 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
Бијељина3 °C ---1010,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
Билећа3.6 °C ---965,0 hPa2 m/s ; NNE
Сјевер-сјевероисток
30.0 km
Добој3.4 °C ---1001,5 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
0.5 km
Дринић-3.6 °C ------1 m/s ; E
Исток
20.0 km
Фоча0.4 °C ---970,0 hPa1 m/s ; N
Сјевероисток
5.0 km
Гацко1 °C ---904,3 hPa2 m/s ; N
Сјевероисток
30.0 km
Хан Пијесак-3.7 °C 7 cm886,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Калиновик-3.2 °C 3 cm892,5 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
5.0 km
Крупа на Уни-1.4 °C ------0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
Мраковица0.6 °C 12 cm---1 m/s ; NE
Сјевероисток
10.0 km
Мркоњић Град-1 °C ---950,4 hPa1 m/s ; S
Југ
10.0 km
Невесиње-1 °C ------ ; Није било мјерења20.0 km
Нови Град1.3 °C ---1005,7 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.3 km
Приједор2.5 °C ---1003,4 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
1.0 km
Рибник-1 °C ------1 m/s ; E
Исток
10.0 km
Рудо-0.4 °C ---968,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
2.0 km
Шипово0.8 °C ------ ; Није било мјерења10.0 km
Соколац-2.5 °C ---912,0 hPa1 m/s ; WNW
Запад-сјеверозапад
20.0 km
Србац1.8 °C ---1009,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.2 km
Сребреница1.2 °C ---965,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
20.0 km
Требиње6.2 °C ---978,0 hPa6 m/s ; NE
Сјевероисток
30.0 km
Вишеград0.6 °C ------1 m/s ; N
Сјевероисток
5.0 km
Зворник3.4 °C ---996,8 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
3.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука1.2 °C ---1001,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
2.0 km
Бијељина3 °C ---1010,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
Билећа3.6 °C ---965,5 hPa3 m/s ; NNE
Сјевер-сјевероисток
30.0 km
Добој3.2 °C ---1002,1 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
0.8 km
Хан Пијесак-3.6 °C 7 cm887,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Сребреница2 °C ---966,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука2.6 °C ---1002,6 hPa1 m/s ; S
Југ
2.0 km
Бијељина4.2 °C ---1011,0 hPa1 m/s ; NE
Сјевероисток
12.0 km
Билећа5.6 °C ---965,5 hPa3 m/s ; NW
Сјеверозапад
30.0 km
Добој3.5 °C ---1002,6 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
1.2 km
Хан Пијесак-1.8 °C 7 cm887,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Мркоњић Град-0.6 °C ---951,2 hPa1 m/s ; S
Југ
20.0 km
Нови Град1.9 °C ---1005,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.3 km
Приједор2.8 °C ---1004,5 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
1.0 km
Рудо0.4 °C ---969,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
2.0 km
Сребреница3.3 °C ---967,0 hPa1 m/s ; S
Југ
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука4.4 °C ---1003,0 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
2.0 km
Бијељина6.4 °C ---1011,0 hPa1 m/s ; NE
Сјевероисток
13.0 km
Билећа7.2 °C ---965,8 hPa3 m/s ; N
Сјевероисток
30.0 km
Добој4 °C ---1002,8 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
2.0 km
Фоча5 °C ---971,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Хан Пијесак-0.6 °C 7 cm888,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Калиновик-0.4 °C 3 cm892,5 hPa1 m/s ; NE
Сјевероисток
20.0 km
Мркоњић Град1.2 °C ---952,0 hPa1 m/s ; S
Југ
20.0 km
Нови Град2 °C ---1006,2 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
3.0 km
Приједор3.4 °C ---1005,3 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
5.0 km
Рибник0.9 °C ------0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Рудо2.2 °C ---970,0 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
10.0 km
Шипово2.4 °C ------ ; Није било мјерења10.0 km
Соколац1.8 °C ---914,0 hPa1 m/s ; SSW
Југ-југозапад
20.0 km
Србац1.1 °C ---1010,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.5 km
Сребреница5.5 °C ---967,5 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
20.0 km
Требиње9 °C ---980,0 hPa4 m/s ; NE
Сјевероисток
30.0 km
Зворник6 °C ---998,2 hPa1 m/s ; W
Запад
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука8,0 °C ---1003,0 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
3.0 km
Бијељина8,0 °C ---1011,0 hPa2 m/s ; NE
Сјевероисток
14.0 km
Билећа8,2 °C ---965,6 hPa4 m/s ; NE
Сјевероисток
25.0 km
Добој5,6 °C ---1002,9 hPa1 m/s ; SSW
Југ-југозапад
15.0 km
Хан Пијесак1,0 °C 7 cm888,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Мркоњић Град4,2 °C ---951,8 hPa1 m/s ; SSE
Југ-југоисток
20.0 km
Нови Град2,8 °C ---1007,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
10.0 km
Приједор4,2 °C ---1005,5 hPa1 m/s ; N
Сјевероисток
10.0 km
Рудо4,8 °C ---969,0 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
8.0 km
Сребреница5,1 °C ---967,5 hPa1 m/s ; N
Сјевероисток
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука9.8 °C ---1003,0 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
10.0 km
Бијељина7.4 °C ---1011,0 hPa3 m/s ; NE
Сјевероисток
15.0 km
Билећа8.8 °C ---965,6 hPa4 m/s ; NE
Сјевероисток
25.0 km
Добој7.2 °C ---1002,9 hPa1 m/s ; SSE
Југ-југоисток
18.0 km
Хан Пијесак3.2 °C 7 cm888,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Мркоњић Град6.2 °C ---951,6 hPa1 m/s ; S
Југ
20.0 km
Нови Град4.8 °C ---1007,4 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Рудо5.9 °C ---969,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
10.0 km
Сребреница6.9 °C ---967,5 hPa3 m/s ; N
Сјевероисток
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука11 °C ---1002,2 hPa1 m/s ; WNW
Запад-сјеверозапад
20.0 km
Бијељина8.4 °C ---1011,0 hPa1 m/s ; NE
Сјевероисток
15.0 km
Билећа8.8 °C ---966,0 hPa4 m/s ; NE
Сјевероисток
25.0 km
Добој8.9 °C ---1002,9 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
18.0 km
Дринић6.6 °C ------1 m/s ; E
Исток
20.0 km
Фоча8.8 °C ---970,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Гацко3.4 °C ---908,0 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
30.0 km
Хан Пијесак3 °C 7 cm888,0 hPa4 m/s ; N
Сјевероисток
20.0 km
Калиновик1.2 °C 3 cm894,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Крупа на Уни10 °C ------0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Мраковица3.4 °C 12 cm---1 m/s ; NNE
Сјевер-сјевероисток
10.0 km
Мркоњић Град7.2 °C ---951,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
20.0 km
Невесиње4 °C ------2 m/s ; N
Сјевероисток
30.0 km
Нови Град6.8 °C ---1007,6 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Приједор16.9 °C ---1005,0 hPa1 m/s ; W
Запад
15.0 km
Рибник9.9 °C ------1 m/s ; E
Исток
30.0 km
Рудо7.4 °C ---969,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
10.0 km
Шипово7 °C ------0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Соколац4 °C ---914,1 hPa4 m/s ; NW
Сјеверозапад
20.0 km
Србац6.5 °C ---1010,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
5.0 km
Сребреница7.6 °C ---967,5 hPa6 m/s ; N
Сјевероисток
20.0 km
Требиње11.2 °C ---982,0 hPa3 m/s ; NE
Сјевероисток
30.0 km
Вишеград8.6 °C ------1 m/s ; NW
Сјеверозапад
5.0 km
Зворник9.8 °C ---998,4 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука11.6 °C ---1002,1 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
20.0 km
Бијељина8.2 °C ---1011,0 hPa2 m/s ; NE
Сјевероисток
14.0 km
Билећа9 °C ---966,5 hPa5 m/s ; NE
Сјевероисток
25.0 km
Добој10 °C ---1002,9 hPa1 m/s ; WNW
Запад-сјеверозапад
20.0 km
Хан Пијесак1 °C 7 cm889,0 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Мркоњић Град7 °C ---951,0 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
20.0 km
Нови Град9.9 °C ---1007,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Рудо7.4 °C ---969,0 hPa3 m/s ; WSW
Запад-југозапад
10.0 km
Соколац4.2 °C ---914,1 hPa6 m/s ; NW
Сјеверозапад
20.0 km
Сребреница8.2 °C ---967,5 hPa6 m/s ; N
Сјевероисток
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука10.9 °C ---1002,1 hPa3 m/s ; W
Запад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука10.1 °C ---1002,1 hPa1 m/s ; W
Запад
20.0 km
Гацко5.3 °C ---909,0 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
30.0 km
Требиње10.6 °C ---982,5 hPa1 m/s ; W
Запад
30.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука7.9 °C ---1002,1 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бања Лука5.7 °C ---1002,1 hPa1 m/s ; W
Запад
20.0 km

Мјерења са аутоматских метеоролошких станица из Републике Српске'Vaisala' аутоматске станице

ЛокацијаТерминТемператураРел. вл.
Крупа на Уни2017-11-20

06:00:00

4.7 ° C51 %

'OTT & Lambrecht' аутоматске станице


ЛокацијаТерминТемператураРел. вл.
Бања Лука2017-11-20

17:00:00

5.9 ° C67 %
Кнежево2017-11-20

17:00:00

0.9 ° C88 %
Челинац2017-11-20

17:00:00

5.6 ° C65 %
Котор Варош2017-11-20

17:00:00

-0.3 ° C99 %
Крупа на Врбасу2017-11-20

17:00:00

2.2 ° C86 %
Мајевац2017-11-20

17:00:00

2.4 ° C88 %
Мањача2017-11-20

17:00:00

1.3 ° C77 %
Мркоњић Град2017-11-20

17:00:00

0.6 ° C92 %
Бања Лука - ПМФ2017-11-20

17:00:00

6.5 ° C61 %
Шипово2017-11-20

17:00:00

3.2 ° C75 %
Србац2017-11-20

17:00:00

5.2 ° C100 %

'WeatherLink' аутоматске станице

ЛокацијаТерминТемператураПритисакВлажност Смјер вјетра Брзина вјетраСунчево зрачењеУВ индексСнијег
° C(ниво мора) hpa % m/s W/m2 cm
Бања Лука

(Мотике)

17:25

20-11-17

2.7 1010.1 82 --- 0.0 0 0.0 ---
Козила18:00

20-11-17

-2.3 1023.2 96 --- 0.0 0 0.0 8
Приједор17:50

20-11-17

3.6 1021.5 86 --- 0.0 0 0.0 ---
Смрчева пољана18:00

20-11-17

-1.2 1021.3 93 W 0.0 0 0.0 16

'CAE' Aутоматске станице


ЛокацијаТерминТемператураРел. вл.
Фоча2017-11-20

18:00:00

2.0 ° C93 %

Мјерења са метеоролошких станица из Федерације БиХ


ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бјелашница-7,7 °C 15 cm785,0 hPa19 m/s ; NE
Сјевероисток
<0.1 km
Бјелашница3,3 °C 15 cm785,3 hPa25 m/s ; SSW
Југ-југозапад
<0.1 km
Бјелашница-4,0 °C 15 cm780,0 hPa33 m/s ; NE
Сјевероисток
<0.1 km
Бјелашница-2,6 °C 15 cm791,3 hPa30 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
<0.1 km
Бјелашница-5,1 °C 15 cm785,1 hPa26 m/s ; NE
Сјевероисток
<0.1 km
Мостар9,7 °C ---1001,3 hPa8 m/s ; SI
Сјевероисток
15.0 km
Мостар12,5 °C ---994,8 hPa3 m/s ; S
Југ
10.0 km
Мостар11,6 °C ---994,7 hPa1 m/s ; SSW
Југ-југозапад
15.0 km
Мостар15,7 °C ---1004,6 hPa4 m/s ; SE
Југоисток
15.0 km
Мостар12,3 °C ---998,1 hPa2 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
15.0 km
Неум15,7 °C 12 cm1014,9 hPa1 m/s ; ENE
Исток-сјевероисток
// km
Неум16,0 °C 12 cm1022,7 hPa2 m/s ; NE
Сјевероисток
// km
Сарајево-Бјелаве3,4 °C ---940,5 hPa2 m/s ; WNW
Запад-сјеверозапад
12.0 km
Тузла8,1 °C ---987,4 hPa1 m/s ; W
Запад
10.0 km
Тузла4,2 °C ---991,8 hPa2 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
10.0 km
Тузла8,2 °C ---984,9 hPa2 m/s ; WSW
Запад-југозапад
10.0 km
Тузла3,3 °C ---978,2 hPa1 m/s ; SI
Сјевероисток
10.0 km
Тузла5,2 °C ---976,8 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
10.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бјелашница-9,5 °C 15 cm785,4 hPa22 m/s ; NE
Сјевероисток
<0.1 km
Мостар8,7 °C ---1003,4 hPa7 m/s ; ENE
Исток-сјевероисток
15.0 km
Сарајево-Бјелаве1,4 °C ---942,1 hPa1 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ-2,1 °C ---990,2 hPa1 m/s ; W
Запад
0.1 km
Бјелашница-9,9 °C 17 cm786,8 hPa17 m/s ; NE
Сјевероисток
50.0 km
Бугојно-1,8 °C ---953,6 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.1 km
Градачац3,0 °C ---992,1 hPa1 m/s ; SSE
Југ-југоисток
5.0 km
Јајце1,1 °C ---967,7 hPa1 m/s ; SSW
Југ-југозапад
2.0 km
Ливно-2,6 °C ---934,0 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
25.0 km
Мостар7,6 °C ---1005,3 hPa3 m/s ; NEN
Сјевер-исток-сјевер
20.0 km
Сански Мост1,7 °C ---999,9 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
1.0 km
Сарајево-Бјелаве0,2 °C ---943,4 hPa2 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Тузла1,0 °C ---983,6 hPa1 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ-2,6 °C ---990,8 hPa2 m/s ; W
Запад
0.1 km
Бјелашница-9,5 °C 15 cm787,2 hPa16 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно-2,0 °C ---953,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.1 km
Градачац3,4 °C ---993,1 hPa2 m/s ; SW
Југозапад
5.0 km
Јајце1,1 °C ---968,6 hPa1 m/s ; E
Исток
2.0 km
Ливно-1,8 °C ---934,2 hPa1 m/s ; SSW
Југ-југозапад
25.0 km
Мостар7,4 °C ---1005,9 hPa3 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
20.0 km
Сански Мост1,2 °C ---1000,8 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
1.0 km
Сарајево-Бјелаве0,2 °C ---943,8 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km
Тузла1,1 °C ---984,3 hPa1 m/s ; NE
Сјевероисток
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ-2,0 °C ---991,5 hPa1 m/s ; W
Запад
0.1 km
Бјелашница-9,0 °C 15 cm787,6 hPa16 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно-1,8 °C ---954,5 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
0.2 km
Градачац3,6 °C ---993,2 hPa4 m/s ; WSW
Запад-југозапад
2.0 km
Јајце1,6 °C ---969,1 hPa1 m/s ; SE
Југоисток
6.0 km
Ливно1,2 °C ---934,4 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
25.0 km
Мостар10,0 °C ---1006,9 hPa2 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km
Сански Мост1,5 °C ---1000,9 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
1.0 km
Сарајево-Бјелаве1,6 °C ---944,2 hPa1 m/s ; W
Запад
20.0 km
Тузла4,0 °C ---984,4 hPa1 m/s ; SW
Југозапад
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ-1,2 °C ---991,9 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
0.5 km
Бјелашница-8,5 °C 17 cm788,2 hPa14 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно0,2 °C ---954,8 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
2.0 km
Градачац6,0 °C ---993,7 hPa3 m/s ; NWN
Сјеверозапад-сјевер
5.0 km
Јајце3,3 °C ---969,4 hPa1 m/s ; ESE
Исток-југоисток
8.0 km
Ливно5,6 °C ---934,8 hPa3 m/s ; NW
Сјеверозапад
25.0 km
Мостар11,4 °C ---1007,2 hPa2 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km
Сански Мост2,2 °C ---1001,0 hPa2 m/s ; NW
Сјеверозапад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве3,4 °C ---944,3 hPa1 m/s ; SWW
Југозапад-запад
20.0 km
Тузла5,5 °C ---984,5 hPa1 m/s ; WSW
Запад-југозапад
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ1,4 °C ---992,2 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
20.0 km
Бјелашница-8,3 °C 15 cm788,9 hPa13 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно3,4 °C ---954,8 hPa1 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Градачац6,2 °C ---994,0 hPa2 m/s ; NW
Сјеверозапад
10.0 km
Јајце4,6 °C ---969,4 hPa2 m/s ; ESE
Исток-југоисток
10.0 km
Ливно6,3 °C ---934,8 hPa4 m/s ; NW
Сјеверозапад
25.0 km
Мостар11,8 °C ---1007,3 hPa3 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km
Сански Мост4,6 °C ---1001,1 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве4,2 °C ---944,5 hPa2 m/s ; WSW
Запад-југозапад
20.0 km
Тузла6,2 °C ---984,9 hPa2 m/s ; SW
Југозапад
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ4,8 °C ---991,8 hPa1 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Бјелашница-8,9 °C 15 cm788,9 hPa16 m/s ; NE
Сјевероисток
50.0 km
Бугојно5,7 °C ---954,1 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Градачац7,2 °C ---994,1 hPa2 m/s ; NW
Сјеверозапад
10.0 km
Јајце5,6 °C ---969,1 hPa1 m/s ; E
Исток
15.0 km
Ливно7,8 °C ---934,7 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
25.0 km
Мостар13,0 °C ---1006,9 hPa2 m/s ; NEN
Сјевер-исток-сјевер
20.0 km
Сански Мост8,9 °C ---1000,9 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве4,9 °C ---944,7 hPa2 m/s ; SWW
Југозапад-запад
20.0 km
Тузла7,0 °C ---984,7 hPa2 m/s ; SW
Југозапад
15.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ9,9 °C ---991,1 hPa1 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
20.0 km
Бјелашница-8,4 °C 17 cm789,1 hPa14 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно7,6 °C ---953,9 hPa1 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Градачац8,4 °C ---994,1 hPa4 m/s ; NW
Сјеверозапад
10.0 km
Јајце6,3 °C ---968,7 hPa2 m/s ; ESE
Исток-југоисток
20.0 km
Ливно7,5 °C ---934,4 hPa4 m/s ; NE
Сјевероисток
25.0 km
Мостар12,5 °C ---1006,9 hPa5 m/s ; NEN
Сјевер-исток-сјевер
20.0 km
Сански Мост9,9 °C ---1000,8 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве5,4 °C ---945,4 hPa2 m/s ; WSW
Запад-југозапад
20.0 km
Тузла8,0 °C ---984,7 hPa1 m/s ; NWW
Сјеверозапад-запад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ11,6 °C ---990,4 hPa0 m/s ; C
(Тишина)
20.0 km
Бјелашница-8,0 °C 15 cm789,9 hPa14 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно7,0 °C ---953,7 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Градачац8,4 °C ---994,1 hPa4 m/s ; NWN
Сјеверозапад-сјевер
15.0 km
Јајце8,2 °C ---968,4 hPa1 m/s ; ESE
Исток-југоисток
20.0 km
Ливно7,4 °C ---934,1 hPa4 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
25.0 km
Мостар12,2 °C ---1006,8 hPa6 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
20.0 km
Сански Мост10,8 °C ---1000,0 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве5,4 °C ---945,5 hPa1 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
20.0 km
Тузла8,0 °C ---984,5 hPa3 m/s ; W
Запад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бјелашница-8,0 °C 15 cm789,9 hPa13 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно7,3 °C ---953,7 hPa3 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Градачац8,6 °C ---993,6 hPa2 m/s ; NW
Сјеверозапад
15.0 km
Мостар11,9 °C ---1006,8 hPa5 m/s ; NNI
Сјевер-сјевероисток
20.0 km
Сански Мост10,0 °C ---999,9 hPa2 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Тузла8,0 °C ---984,5 hPa2 m/s ; W
Запад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бихаћ7,7 °C ---989,8 hPa2 m/s ; SSW
Југ-југозапад
20.0 km
Бјелашница-8,3 °C 17 cm789,9 hPa12 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Бугојно6,2 °C ---953,8 hPa2 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Градачац8,0 °C ---993,6 hPa1 m/s ; NW
Сјеверозапад
15.0 km
Мостар11,3 °C ---1007,1 hPa3 m/s ; NEN
Сјевер-исток-сјевер
20.0 km
Сански Мост8,8 °C ---999,9 hPa2 m/s ; NNW
Сјевер-сјеверозапад
20.0 km
Сарајево-Бјелаве5,2 °C ---946,1 hPa2 m/s ; NE
Сјевероисток
20.0 km
Тузла7,2 °C ---984,4 hPa2 m/s ; WSW
Запад-југозапад
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бјелашница-8,4 °C 15 cm790,1 hPa13 m/s ; NE
Сјевероисток
0.1 km
Мостар10,4 °C ---1007,7 hPa4 m/s ; NEN
Сјевер-исток-сјевер
20.0 km
Сарајево-Бјелаве4,7 °C ---946,2 hPa1 m/s ; ESE
Исток-југоисток
20.0 km
ЛокацијаСликаТемператураСнијегПритисакВјетар Видљивост
Бјелашница-8,6 °C 15 cm790,5 hPa8 m/s ; NE
Сјевероисток
50.0 km
Мостар9,4 °C ---1008,1 hPa2 m/s ; E
Исток
20.0 km
Сарајево-Бјелаве2,1 °C ---946,5 hPa2 m/s ; SE
Југоисток
20.0 km