Републички хидрометеоролошки завод

Чемерно

Средња температура количина падавина(mm)

Прољеће

5,5 °C 425

Љето

15,2 °C 237

Јесен

7,3 °C 606

Зима

-1,7 °C 595

Годишња

6,6 °C 1872

 

 

Екстремна температура

Година појаве

Минимална

-18,6 °C 1979.

Максимална

30,8 °C 1971. 2012.

 

На станици се врше мjерења и осматрања:

мјерења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правац и брзина вјетра

 

 

 

 

 

 

 

температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

максимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха на 5 цм изнад тла

 

 

 

 

влажност ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

падавине(врста, количина и интензитет)

 

 

 

 

 

снијежни покривач(степен покривености тла, површина, висина)

сијање сунца

 

 

осматрања

 

 

садашње вријеме

 

 

прошло вријеме

 

 

облачност(количина и врста облака)

видљивост

 

 

висина основице облака

   

видљивост

   

нарочите појаве

 

 

стање тла