Републички хидрометеоролошки завод

 Србац Средња температура

Прољеће

11,1 °C

Љето

20,6 °C

Јесен

11,0 °C

Зима

1,2 °C

Годишња

11,0 °C

 

 

Екстремна температура Година појаве

Минимална

-26,1 °C 2012.

Максимална

40,8 °C 2012.

 

На станици се врше мjерења и осматрања:

мjерења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

максимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

влажност ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

падавине(врста, количина и интензитет)

 

 

 

 

 

снијежни покривач( висина)

 

осматрања

 

 

садашње вријеме

 

 

прошло вријеме

 

 

облачност(количина и врста облака)

видљивост

 

 

нарочите појаве