Републички хидрометеоролошки завод

Приједор Средња температура количина падавина(mm)

Прољеће

12,2 °C 233

Љето

21,6 °C 229

Јесен

11,5 °C 283

Зима

1,6 °C 198

Годишња

11,7 °C 942

 

 

Екстремна температура

Година појаве

Минимална

-23,0 °C 2012.

максимална

40,4 °C 2012.

 

На станици се врше мjерења и осматрања:

мјерења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правац и брзина вјетра

 

 

 

 

 

 

 

температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

максимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха на 5 цм изнад тла

 

 

 

 

температура земљишта на дубинама 2,5,10,20 и 30 цм

 

 

 

ваздушни притисак

 

 

 

 

 

 

 

 

тенденција ваздушног притиска

 

 

 

 

 

 

влажност ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

падавине(врста, количина и интензитет)

 

 

 

 

 

снијежни покривач(степен покривености тла, површина, висина)

 

Осматрања

 

 

садашње вријеме

 

 

прошло вријеме

 

 

облачност(количина и врста облака)

видљивост

 

 

висина основице облака

   

нарочите појаве

 

 

општа фенолошка осматрања

 

осматрања стања усијева

 

стање тла