Републички хидрометеоролошки завод

Калиновик:

Средња температура

количина падавина(mm)

Прољеће

 

 

Љето

 

 

Јесен

 

 

Зима

 

 

Годишња

 

 

 

 

Екстремна температура

Година појаве

Минимална

 

 

максимална

 

 

 

На станици се врше мjерења и осматрања:

 

 мјерења:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правац и брзина вјетра

 

 

 

 

 

 

 

температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

максимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха

 

 

 

 

 

 

минимална температура ваздуха на 5 цм изнад тла

 

 

 

 

температура земљишта на дубинама 2,5,10,20 и 30 цм

 

 

 

влажност ваздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

падавине(врста, количина и интензитет)

 

 

 

 

 

снијежни покривач(степен покривености тла, површина, висина)

 

осматрања

 

 

садашње вријеме

 

 

прошло вријеме

 

 

облачност(количина и врста облака)

видљивост

 

 

висина основице облака

   

нарочите појаве

 

 

општа фенолошка осматрања

 

осматрања стања усијева

 

стање тла