Републички хидрометеоролошки завод

У склопу радне посјете представника Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, институцијама у регији Емилија Ромања, обилшли смо и компанију CAE    S.p.A.  са сједиштем у Болоњи. Упознали смо се са дјелокругом рада компаније чији је слоган:

осматрамо Ваш свијет“ (monitoring your world), који је респектабилан и улива повјерење.

 

Прије одласка у сједиште ове компаније били смо у центру (у Парми) за хидролошки мониторинг, моделирање и прогнозирање, ARPA-Idro,Meteo, Clima институције. У оперативном раду имају велики број аутоматских  метеоролошких и хидролошких станица, које су увезане у цјеловит систем мониторинга. У сваком часу имају актуелне метеоролошке и хидролошке податке. Важно је напоменути да је 85% инсталисане опреме  из компаније CAE    S.p.A.  , која одржава и управља системом да ради без прекида.

Мрежа станица у региону Емилија Ромања.

 

Телеметријска (аутоматска мрежа) садржи:

~ 1250 кишомјерних станица

~ 950 термометара

~ 700 мјерача нивоа воде

~ 170 мјерача висине снијега

Начин на који овај систем функционише и софтвер који све то подржава, те омогућује константно праћење параметара је импресиван и захтјева посебан приказ.  У контролној соби поред приступа свим овим подацима, доступна је сателитска и радарска слика цијелог региона. У овој институцији се покрећу многи модели нумеричке прогнозе времена, као и хидролошки модели, тако да као коначни производ је правовремено знање о екстремним временским појавама и поплави. У таквој ситуацији рана најава је квалитетна и правовремена.

 

Ове детаље смо изнјели да барем приближно осјетите како квалитетна опрема за мониторинг треба да буде и како захтјева поуздан рад уз неометан пренос података.

Све те компоненте обезбјеђује компанија CAE    S.p.A, чија је филозофија  комплетан, потпуно функционалан и интегрисан систем за метеоролошко праћење времена (осматрање).
Компанија има специфичан приступ избору, конфигурисању и постављању метеоролошких станица. Када добију посао да испоруче аутоматске метеоролошке станице, прво одлазе на локацију, снимају је и после анализе предлажу ријешење за постављање и избор инструмената. Када се ставови са купцем опреме усагласе приступају припреми сензора, њиховој провјери и сертификацији, монтирању у лабораторији, проби, па кад је задовољила све стандарде, раставља се и пакује у метлне кавезе (контејнере) , када је спремна за транспорт. Након тога се одлази на терен, изврши монтажа, пуштање у рад и преко изабраног начина преноса података (радио путем, сателитски, ГПС...), подаци се преносе у контролни центар. Наменски софтверски пакети се користе за конверзију прикупљених података у параметрима разумљивих и употребљивим од стране корисника на неколико начина. Један од примјера је и управљање хидрометеоролошким алармима. Дакле према захтјеву корисника подаци добијају свој коначни изглед на интерној или интернет презентацији, а параметри се складиште у базу података. Из њиховог центра се прати рад станица, отклањају мањи кварови и обезбјеђује двогодишње одржавање система. Компанија гарантује, што је најважније, поуздан рад станица скоро 100%. У Италији, гдје постоји веома велики број станица и гдје је руковање системом због тога компликованије, они су присутни са 90% опреме и обезбјеђују непрекидност и поузданост рада.

Сажето речено компанија развија сензоре за мјерења, баждари их у лабораторији која има коморе за бждарење, пројектује системе, одржава их и креира софтверска ријешења приказа параметара. Због тога у склопу компаније је и развојни сектор.    

CAE    S.p.A:

-мониториг животне средине са аспекта метеорологије и хидрологије,

-изналажење ријешења базираног на пажљивој процјени захтјева терена и потреба клијената

-потпуни „кључ у руке“ систем, планиран и уграђен према захтјевима клијената

-запошљавање и оспособљавање високо стучног особља

-управљање и техничка подршка константно и без прекида

На крају погледајмо слике које ће најбоље осликати дио капацитета компаније, бар мало приближити како се ради и шта садржи систем „осматрања вашег свијета“.

Улаз у пословну зграду и сједиште компаније:

Испред управне зграде је постављена аутоматска метеоролошка станица са мјерењем стандардних параметара, температуре, влаге, падавина и вјетра. На сликама су редом приказани детаљи. На слици гдје је приказан анемограф види се и соларни панел који обезбјеђује напајање и аутономни рад станице. Пренос података се врши радио путем, па се на врху анемографског стуба види антена предајника. Подаци се примају у контролној соби, која је снимљена касније. Слика на крају првог реда приказује аутоматско мјерење висине снијежног покривача.

У другом реду је панел са дисплејем на којем се смењују измјрерни метеоролошки параметри. Затим следи детаљ кишомјера, те приказ руковања стубом за вјетар. Овим паметним рјешењем, један техничар може приступити уређају за мјерење, монтирати га а и сервисирати. Све се контролише ужетом и покретним склопом на стубу који од стуба прави клацкалицу.

 

Следећа слика приказује контролну собу у којој се прати рад аутоматских станица у мрежи, сваког тренутка ако нека од станица добро не ради може се провјерити и приступити јој да се отклони квар или дијагностикује, како би људи са терена што прије реаговали и отклонили га. Други ред показује слике простора у којем се комплетирају метеоролошке станице, припремају каблови,а последња слика представља лабораторију у којој се испитују сензори.