Републички хидрометеоролошки завод

IIдекада 

11.-20.05.14

Температуре ваздуха Кол.падавина

Тем.зм.на 5 cm

Тем.зм.на 20 cm Вла. ваздуха % Инсол.
Станице Макс. Мин. Сред. Мин. 5cm R mm ВСcm Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. h
Бања Лука 29,1 6,7 13,9 5,6 121,1 - 29,2 9,8 27,5 11,1 95 28 50,1
Приједор 28,2 6,6 14,2 6,0 109,2 - 26,0 11,8 20,4 13,6 95 58 49,9
Србац 27,8 7,5 13,0 - 36,9 - - - - - 94 65 -
 Бијељина 28,2 7,4 14,3 7,0 178,8 - 27,8 9,2 - - 99 62 56,1
Соколац 23,0 0,8 8,9 0,0 192,4 - 18,1 5,6 15,4 8,4 100 33 28,5
Добој                          
Требиње 25,2 8,0 14,8 7,0 43,1 - - - - - 94 24 -
Нови Град 27,3 5,8 12,7 - 82,7 - - - - - 91 27 -
Чемерно 16,6 -0,2 7,0 - 89,8 1 - - - - 96 41 24,5
Вишеград 30,2 6,0 13,5 - 108,5 - - - - -  89 64  -
М. Град 25,0 3,4 11,1 2,3 149,4 - 20,7 8,0 17,0 10,0 94 34 42,2
 

Сродни документи