Републички хидрометеоролошки завод

IIдекада 

11.-20.04.14

Температуре ваздуха Кол.падавина

Тем.зм.на 5 cm

Тем.зм.на 20 cm Вла. ваздуха % Инсол.
Станице Макс. Мин. Сред. Мин. 5cm R mm ВСcm Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. h
Бања Лука 23,5 0,6 9,6 -0,4 51,4 - 20,4 6,0 16,2 8,4 96 21 39,9
Приједор 24,3 0,0 11,1 1,0 72,3 - 19,3 9,0 15,6 10,6 89 66 54,8
Србац 23,8 0,9 10,5 - 34,6 - - - - - 94 68 -
 Бијељина 22,4 2,0 10,6 1,3 56,9 - 23,7 7,2 - - 96 69 36,4
Соколац 17,2 -5,4 4,7 -6,1 73,5 16 12,3 4,7 10,8 5,7 100 25 31,9
Добој 22,8 -0,1 10,0 -2,6 86,3 - 19,5 6,4 - - 97 28 45,6
Требиње 20,2 4,5 9,9 4,0 30,0 - - - - - 97 26 -
Нови Град 23,2 0,1 10,1 - 67,6 - - - - - 92 25 -
Чемерно 16,1 -3,4 2,5 - 45,9 40 - - - - 100 35 33,1
Вишеград 24,2 2,0 9,0 - 68,6 - - - - -  89 69  -
М. Град 19,7 -0,8 7,1 -2,8 63,4 4 14,5 5,0 12,4 6,6 94 34 34,3
 

Сродни документи