Републички хидрометеоролошки завод

I декада 

01.-10.06.14

Температуре ваздуха Кол.падавина

Тем.зм.на 5 cm

Тем.зм.на 20 cm Вла. ваздуха % Инсол.
Станице Макс. Мин. Сред. Мин. 5cm R mm ВСcm Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.

h

 

Бања Лука 33,5 8,1 20,2 7,4 4,0 - 34,0 13,4 26,0 15,6 96 27 114,8
Приједор 33,2 8,2 20,9 7,5 0,0 - 29,0 15,6 24,6 17,4 76 58 105,4
Србац 35,7 7,9 18,8 - 2,5 - - - - - 85 63 -
 Бијељина 33,0 9,2 21,2 9,0 5,7 - 35,2 15,2 - - 88 53 112,7
Соколац 27,4 1,2 14,4 0,2 2,3 - 24,6 11,9 20,7 13,7 100 27 88,4
Добој                          
Требиње 34,2 10,5 21,9 9,2 1,9 - - - - - 83 27 -
Нови Град 32,9 7,7 19,3 - 0,7 - - - - - 90 35 -
Чемерно 23,8 3,4 13,2 - 6,0 - - - - - 100 38 90,3
Вишеград 35,6 8,2 18,8 - 7,5 - - - - - 78 60 -
М. Град 30,2 5,8 16,8 4,1 20,9 - 28,4 12,2 22,6 13,2 95 35 103,4

 

 

Сродни документи