Републички хидрометеоролошки завод

I декада 

01.-10.03.14

Температуре ваздуха Кол.падавина

Тем.зм.на 5 cm

Тем.зм.на 20 cm Вла. ваздуха % Инсол.
Станице Макс. Мин. Сред. Мин. 5cm R mm ВСcm Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. h
Бања Лука 15,0 1,5 6,8 1,0 44,1 - 11,5 4,6 8,4 6,5 95 38 8,7
Приједор 15,5 0,7 7,4 -0,5 24,4 - 11,3 5,2 9,2 7,2 86 65 21,6
Србац 15,1 0,3 6,9 - 18,6 - - - - - 92 72 -
 Бијељина 16,2 0,4 7,0 -1,0 36,7 - 12,0 2,6 - - 96 83 19,5
Соколац 9,9 -5,9 2,4 -7,0 26,0 - 7,4 2,5 6,0 3,4 100 35 21,2
Добој 16,2 0,3 6,5 -2,1 29,6 - 12,1 4,4 - - 97 41 15,0
Требиње 18,8 3,6 9,6 3,0 42,3 - - - - - 91 30 -
Нови Град 14,8 -0,2 6,8 - 25,6 - - - - - 91 44 -
Чемерно 8,2 -4,0 0,5 - 21,6 9 - - - - 98 62 24,9
Вишеград 15,9 -3,1 6,3 - 27,9 - - - - - 88 76 -
М. Град 13,4 0,3 4,7 -3,0 35,2 - 9,2 4,2 7,2 5,6 95 50 14,8
 

Сродни документи