Републички хидрометеоролошки завод

I декада 

01.-10.02.14

Температуре ваздуха Кол.падавина

Тем.зм.на 5 cm

Тем.зм.на 20 cm Вла. ваздуха % Инсол.
Станице Макс. Мин. Сред. Мин. 5cm R mm ВСcm Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. h
Бања Лука 17,7 -0,7 4,4 -2,3 8,0 6 9,7 1,1 6,2 1,7 98 38 7,0
Приједор 17,7 -0,6 3,8 -1,6 7,4 4 8,3 1,8 6,5 3,0 90 74 8,0
Србац 13,8 -2,2 3,3 - 11,6 10 - - - - 90 74 -
 Бијељина 16,7 -5,7 3,3 -6,0 16,5 1 9,8 -0,2 - - 92 83 29,1
Соколац 13,7 -11,4 3,2 -10,7 1,0 2 5,4 0,4 4,0 1,0 100 27 29,1
Добој 18,4 -2,9 4,8 -5,8 14,2 - 10,8 1,2 - - 97 46 12,0
Требиње 15,0 1,7 8,4 0,5 73,1 - - - - - 95 48 -
Нови Град 16,0 -1,1 3,9 - 18,5 5 - - - - 92 41 -
Чемерно 7,2 -11,4 1,9 - 67,0 5 - - - - 96 51 14,1
Вишеград 18,4 -7,2 5,2 - 2,9 - - - - - 89 70 -
М. Град 15,0 -1,8 4,8 -5,0 10,7 - 7,6 2,4 6,1 3,0 96 44 11,8
 

Сродни документи