Републички хидрометеоролошки завод

RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement Project), 2017-2018. година

Опширније...

Истраживање квалитета ваздуха у урбаним и руралним срединама

У периоду од 2009-2012. године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту РЕР/2/005 - Истраживање квалитета ваздуха (лебдећих честица и тешких метала) у урбаним и руралним срединама у различитим климатским условима у различитим дијеловима Европе. Опширније...

Подршка управљању квалитете ваздуха

У периоду од 2012-2013.године Завод учествује у регионалном научно-истраживачком пројекту РЕР/1/008 Опширније...

„Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју у Босни и Херцеговини“ UNEP/ GEF, 2014-2018. година

Опширније...

RER1015 „Apportioning air pollution sources on a regional scale“

Опширније...