Републички хидрометеоролошки завод

EkologijaОдјељење за екологију-животну средину у саставу је сектора за хидрологију РХМЗ ције су основне обавезе, овлаштења и надлежности дефинисане Законом о хидролошкој и мет

Ова дјелатност обухвата послове систематског осматрања и мјерења карактеристика квалитета ваздуха и падавина у мрежи станица за квалитет ваздуха, праћење преноса загађујућих материја кроз атмосферу и хаваријских загађења, основна обрада осмотрених података те формирање информационог система за потребе извјештавања.еоролошкој дјелатности РС ( Сл.Гласник РС, број 20/2000). 

Ова дјелатност такође обухвата систематска осматрања и мјерења карактеристика квалитета површинских и подземних вода у мрежи хидролошких станица, праћење преноса загађујућих материја кроз водотоке и хаваријских загађења, основна обрада осмотрених података те формирање информационог система за потребе извјештавања.

Стандардне активности лабораторије

Лабораторија је започела са радом 2001. године када је у Завод путем неколико пројеката допремљена опрема за контролу квалитета вода и ваздуха. Због недостатка властитог лабораторијског простора као и додатне опреме неопходне за обављање анализа опрема је тек поткрај 2002. године смјештена на Пољопривредни институт Републике Српске тј. у Завод за агрохемију и агроекологију.

Лабораторија обавља физичко-хемијске анализе вода систематског испитивања и праћења квалитета површинских и подземних вода Републике Српске. 
Такође се врше континуирана мјерења и праћења квалитета падавина у мрежи станица за квалитет ваздуха. 
У сарадњи са Пољопривредним институтом лабораторија обавља заједничке послове и пројекте од интереса за обе институције.