Републички хидрометеоролошки завод

Лабораторија РХМЗ контролише параметре квалитета вода и ваздуха у мрежи хидролошких станица и станица за мониторинг квалитета ваздуха у РС. Због недостатка властитог лабораторијског простора ова лабораторија је смјештена у просторије Пољопривредног института РС тј. у Завод за агрохемију и агроекологију.

pH метар

 

Спектрофотометар UVVIS

 

Кондуктометар

Титратор

Јонски хроматограф

Quanta

Дисперзиони модел

Аутоматска станица за квалитет ваздуха

Централна база података

Мјерни инструменти за квалитет ваздуха