Републички хидрометеоролошки завод

 

Скопје, 8-9.11.2016. година- PRTR

Краков,  11-12.05.2017.  годинa- ЕЕА, ЕIONET

   

Краков, 11-12.05.2017. годинa- ЕЕА, EIONET

 Бања Лука, 22-25.11.2016. годинa-GHG Inventory

 

 

Аутоматска станица, Приједор  Аутоматска станица, Приједор