Републички хидрометеоролошки завод

 

Скопје, 8-9. новембар 2016. година- PRTR

Краков,  11-12. мај, 2017.  године- ЕЕА, ЕIONET

 

 

Краков, 11-12. мај, 2017. године- ЕЕА, EIONET

 Бања Лука, 22-25. новембар, 2016. године-GHG Inventory

 

 

Аутоматска станица, Приједор  Аутоматска станица, Приједор